Zásady ochrany osobných údajov www.sssinstagram.com
  1. Používaním stránky sssinstagram.com vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním všetkých zásad ochrany osobných údajov uviesť na tejto stránke:
  2. Nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.
  3. Súbory cookie služby Google Analytics používame na pochopenie a uloženie vašich preferencií pre budúcnosť návštev. Cookies sú malé súbory, ktoré stránka alebo jej poskytovateľ služieb prenáša do vašich počítačov pevný disk prostredníctvom vášho webového prehliadača (ak to povolíte), ktorý umožňuje webovým stránkam alebo poskytovateľom služieb systémy do rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie).
  4. Niektoré z reklám, ktoré vidíte na stránke, vyberá a doručuje tretia osoba strany, napr ako reklamné siete, reklamné agentúry, inzerenti a poskytovatelia segmentov publika. Títo tretí strany môžu zhromažďovať informácie o vás a vašich online aktivitách buď na stránke alebo na inom webové stránky, prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a iných technológií v snahe o to pochop svoje záujmy a doručovať vám reklamy, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Na informačné praktiky týchto tretích strán sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.
  5. Vaše osobne nepredávame, neobchodujeme ani inak neprevádzame na externé strany identifikovateľné informácie (a takéto informácie nezhromažďujeme). To nezahŕňa dôveryhodné tretie strany ktorí nám pomáhajú pri prevádzke našej webovej stránky, pri vykonávaní našej obchodnej činnosti alebo pri poskytovaní služieb vám, napr dlho ako tie zmluvné strany súhlasia so zachovaním dôvernosti týchto informácií. Môžeme tiež uvoľniť vaše informácie, keď sme veríme, že uvoľnenie je vhodné na dodržanie zákona, presadzovanie pravidiel našich stránok alebo chrániť naše resp iné práva, majetok alebo bezpečnosť. Avšak návštevník, ktorý nie je osobne identifikovateľný informácie môžu byť poskytnuté iným stranám na marketingové, reklamné alebo iné účely.
  6. Príležitostne, podľa nášho uváženia, môžeme zahrnúť alebo ponúknuť produkty tretích strán alebo služby na našej webové stránky. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé zásady ochrany osobných údajov. my teda mať žiadnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto prepojených stránok. Napriek tomu my snažiť sa chrániť integritu našej stránky a vítame akúkoľvek spätnú väzbu týkajúcu sa týchto stránok.
  7. Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodneme zmeniť vaše zásady ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke.