Zásady ochrany osobních údajů www.sssinstagram.com
  1. Používáním sssinstagram.com vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním všech uvedených zásad ochrany osobních údajů na této straně:
  2. Neshromažďujeme žádné osobní údaje.
  3. Soubory cookie Google Analytics používáme k pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy. Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho webového prohlížeče (pokud to povolíte), který umožňuje webům nebo systémům poskytovatelů služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace).
  4. Některé z reklam, které vidíte na Stránkách, vybírají a doručují třetí strany, např jako reklamní sítě, reklamní agentury, inzerenti a poskytovatelé segmentů publika. Tyto třetí strany mohou shromažďovat informace o vás a vašich online aktivitách, a to buď na Stránkách, nebo na jiných webové stránky, prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a dalších technologií ve snaze porozumět vašim zájmy a doručovat vám reklamy, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Na informační praktiky těchto třetích stran se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují.
  5. Vaše osobně neprodáváme, neobchodujeme ani jinak nepřevádíme na externí strany identifikovatelné informace (a takové informace neshromažďujeme). To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany kteří nám pomáhají s provozováním našich webových stránek, provozováním našeho podnikání nebo servisem vám, tak dlouho jako tito strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Můžeme také uvolnit vaše informace, když my domníváme se, že vydání je vhodné pro soulad se zákonem, prosazování zásad našich stránek nebo chránit naše popř jiná práva, majetek nebo bezpečnost. Nicméně návštěvník, který není osobně identifikovatelný informace mohou být poskytnuty dalším stranám pro marketing, reklamu nebo jiné účely.
  6. Příležitostně můžeme podle našeho uvážení zahrnout nebo nabídnout produkty třetích stran nebo služby na našem webová stránka. Tyto stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. My tedy mít žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Nicméně my usilujeme o ochranu integrity našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu k těmto stránkám.
  7. Změny našich zásad ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme je ty změny na této stránce.